Vi har hos Nissumskøreskole vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så vi kan fortælle dig,hvordan vi behandler dine data

Når du bliver elev på køreskolen giver du samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger .du giver os til brug for gennemførelse af den undervisning,som du har indgået aftale med os om.
Kontakinformation
Nissumskøreskole. CVR. nr er 39366827 dataansvarlig for behandlingen af de personmoplysningersom vi medtager om dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 51421710 og email: Nissumskoreskole@gmail.com
Vi anvender denne type data om dig.For at kunne give den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig, har Nissumkøreskole brug for visse personoplysninger om dig

De data vi anvender. omfatter:
 • Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr og fødeland
 • Portrætbillede til ansøgning om kørekort.
 • Eventuelt bedømmelesesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser.
 • Eventuelt navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden ved kørekort til 17 årige.
 • Eventuelt ansøgning om dispensation til anvendelse af til med automatgear.
 • Eventuelt oplysninger om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med kontrollerende prøver. Evt. ANT-kursusbevis.
Vi videregiver ikke din persondata, uden vi har lov til det

I forbindelse med undervisning er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør vi ikke under vi har lov til det,enten i overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring.

Modtagere af din persondata er:

 • Politiet og tilsynsførende.
 • Eventuelt samarbejdende kørelærere.
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort).
 • Ved "særlig køreundervisning" forevises borgerservice og forbliver hos køreskolen.
 • Eventuelt tilmelding af elever til undydere af online undervisningsprogrammer (eksempelvis Drive4you, Køreklar, Teoriundervisning.dk)
 • Eventuelt ekstern underviser i førstehjælp
 • Kommunernes landsforening (Køreprøvebooking.dk)
 • Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook)
 • Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrations centre.
 • Færdesstyrelsen.
 
Vi opbevare ikke dine personoplysninger længere, end vi skal

Nissumskøreskole har pligt til at opbevare dine lektionsplan i 2 år af hensyn til bekendtgørelsen om kørekort.

Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos os bliver opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmatriale i henhold til bogføringsloven

Ditansøgningsskema vil blive slettet umiddelbart efter, at skemaet er blevet videregivet til Politiet. Bedømmelses skemaet fra praktisk prøve bliver udleveret til dig, og opbevares ikke af køreskolen.

Når samtykkeerklæring for kørekort til 17 -årige, førstehjælps bevis og ANT-kursusbevis er returneret fra Borgerservice, tilbagelevers dokumenterne til dig og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen

Ansøgning om despensation viregives tll Færdselsstyrelsen og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen
Du har ret til at få adgang til dine persondataDu har til enhver tid ret til af få oplyst, hvilken data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevare dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtig oplysninger rette, at gøre indsigelse med databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.Ønsker du at gøre brug af rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står øverst.
Du har ret til at klageDu har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsyns kontakoplysinger på www. datatilsynet.dkSøren Nissum 
Nissumskøreskole 


Samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder til markedsføring Elever, ansatte og kontraktansætte.

 

Vi ønsker at anvende dit portrætbillede:

Til brug for markedsføring ønsker vi at offentliggøre portrætbilleder af dig på sociale medier såsom Facebook, instagram, youTube, snapchat og på vores hjemmeside. Vi beder dig derfor om

Dit samtykke til at gøre dette.   ­­­­­­­­­­­­­­­­

NAVN._________________________________________fødselsdato.__________________

Telefonnummer:_______________________________________________________-

 

Kontaktinformation:

Nissumskøreskole, 39366827, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf.: 51421710 og e-mail: nissumskoreskole@gmail.com.

 

Vi har og bruger dit billede så længe du giver os lov.

Vi opbevarer og offentliggør dit portrætbillede på sociale medier og vores hjemmeside.

Ønsker du at et billede bliver fjernet, kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Når du tilbagetrækker dit samtykke, vil billedet inden 8 dage blive fjernet og slettet, så det ikke længere opbevares af os. Dette kan du gøre ved at henvende dig til os på kontakt informationen ovenfor.

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidlige meddelt samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Tilbagetrække du dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Om modtagerne af dine personlige oplysninger.

Vi videregiver eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

IT -leverandører.

Sociale medier.

Idet du giver samtykke til, at Nissumskøreskole må overføre dine billeder til Facebook. Instagram og snapchat eller lignende, er det sandsynligt, at de indsamlede oplysninger vil blive overført til tredjelande, herunder USA. Dine oplysninger er sikret , idet parterne har tilsluttet sig EU-US Privacy sheld aftalen.

 

Du har ret til at få adgang til dine personlige data.

Du har til enhver tid ret til af få oplyst, hvilke data vi behandler om dig , hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til.

Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelser mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til slet af person data.

Ønsker du at gøre brug af dine rettighederne, kan du henvende dig til os på kontakt oplysningerne. Der står øverst.

 

Du har ret til klage:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde , vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på.www.datatilsynet.dk

 

Jeg giver hermed samtykke til, at Nissumskøreskole, CVR 39366827, kan benytte billeder af mig til markedsføring:

Navn                                                                                                   Fødselsdato.

 

Telefonnummer                                                                              Adresse.