Lægeattesten, foto til kørekort og prøvegebyr til teori og praktisk prøve kommer ved siden af.

 Lægeattesten, foto med lægens underskrift bag på og samtykkeerklæring for elever under 18 år, skal som hovedregel være på plads inden manøvrebane.