Holdstart for 2021-

Hold 1. Den 6/1 kl 17 i Ulsted Hallen.
teori 6/1-13/1-manøvrebane 19/1-27/1-3/2-10/2-17/2 og 23/2 -KTA.

Hold 2 Den 1/4 kl 17 i Ulsted Hallen

Hold3 Den  1/9 kl 17 i Ulsted Hallen